Så här gör vi

Så här gör vi i Kammarkören

Repetitioner

Varje onsdag kl 19.00 – 21.30 i Musikens Hus våning 2. (Flitig närvaro är en dygd och förutsättning för körens välljud!)

Vi börjar med att samla oss, prassla med noter och prata av oss till koristkollegorna fem minuter.

Sedan leder dirigenten, vicedirigenten eller annan lämplig och utsedd person uppsjungning så att kroppens muskler och speciellt stämbanden mjukas upp.

Därefter repeterar vi, av dirigenten eller styrelsen tidigare meddelad repertoar, ca en timma. Kaffepaus vidtar ca kl 20.15 – 20.35. Därefter repeterar vi ännu en knapp timma.

Kaffe brygges och tevatten kokas i regel före repetitionen av därtill speciellt utsedd och för uppdraget förtroendeingivande person. Kaffe och te inköps av kören på körens bekostnad. Smörgåsmat eller gobulle införskaffas på egen bekostnad av en korist i tur och ordning.

Noter dukas av notfiskalerna i förhoppningsvis tillräckligt antal för den korist som ännu inte lyckats tillförsäkra sig om eget exemplar i sin egen (vilken iochförsig förblir körens egendom) notsamling.

När korist, i undantagsfall, får förhinder att närvara anmäler korist detta till stämfiskal eller dirigent.


Konsert

Korist samlar konsertnoter i en svart pärm i den ordning sångerna ska sjungas, helst med varje notblad i plastficka på det att prassel från notvändning inte ska störa publiken.

Korist bär sådan klädedräkt som anbefallts av körens koreograf/kostymör. Vissa kläder och accessoarer tillhandahålls av kören.

Korist tittar ofta på dirigenten och mindre ofta i noterna samt ler och artikulerar duktigt.


Noter

Kören anskaffar noter till samtliga korister. Dessa noter tillägnas ett nummer och förvaras i körens arkiv i Musikens Hus. Körfiskaler ansvarar för att notarkivet uppdateras och att erforderligt antal kopior finns tillgängligt.

Korist ansvarar för sina egna noter (som iochförsig förblir körens egendom) och medtager de noter som är aktuella vid respektive repetition och konsert. Om korist händelsevis avsäger sig sitt medlemskap i kören återlämnas samtliga noter.


Kläder

Kören anskaffar vissa kläder och accessoarer att bäras av samtliga korister på konserter. Varje korist ansvarar för sina kläder (som iochförsig förblir körens egendom) och medtager dessa till konserter enligt koreografs/kostymörs anvisningar. Om korist händelsevis avsäger sig sitt medlemskap i kören återlämnas kläder och accessoarer enligt särskild kläd- oc